Ovaj paket se perporučuje firmama koje su već bile prisutne na webu, pa su ili izgubile svoju poziciju ili on koje su upoznate sa vrednošću i potencijalom dobro urađene SEO optimizacije. Takođe ovaj paket je za firme kojima je potrebna izrada ozbiljinje SEO optimizacije, kako on-page optimizacije tako i off-page optimizacije i kopmpletnog internet marketing nasutpa.

Važi za:

Podvučeno crvenom linijom ukazuje gde gledate konkurenciju vašoj ključnoj reči

napredni paket